اصول برقراری ارتباط موثر

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 28
5

برقراری ارتباط با اعتماد به نفس

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 23
4

شوخ طبعی در محیط کار

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 20
0

فرسودگی شغلی و دورکاری

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 22
5

مهارت های سخنرانی

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 25
5

انجام به موقع کارها

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 16
5

راهکارهای تقویت حافظه

قیمت: 5000 تومان تعداد ویدیو : 27
5

آموزش هندسه پایه کنکور

رایگان تعداد ویدیو : 186
0

آموزش زیست‌شناسی کنکور

رایگان تعداد ویدیو : 178
5

آموزش زبان انگلیسی کنکور

قیمت: 0 تومان تعداد ویدیو : 101
2

آموزش حساب دیفرانسیل کنکور

قیمت: 0 تومان تعداد ویدیو : 616
5

آموزش هندسه تحلیلی کنکور

قیمت: 0 تومان تعداد ویدیو : 282
5

آموزش حسابان کنکور

رایگان تعداد ویدیو : 289
0

آموزش شیمی کنکور

قیمت: 0 تومان تعداد ویدیو : 570
5

آموزش فیزیک کنکور

قیمت: 0 تومان تعداد ویدیو : 1449
5